زبان تخصصی حسابداری کنکور ارشد

اطلاعات کتاب درخواستی

عنوان کتاب زبان تخصصی حسابداری کنکور ارشد
نویسنده مدرسان شریف
انتشارات مدرسان شریف
استان مازندران
شهر بابل
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

فاقد توضیح