جامعه شناسی توسعه

اطلاعات کتاب درخواستی

عنوان کتاب جامعه شناسی توسعه
نویسنده دکتر مصطفی از کیا و دکتر غلامرضا غفاری
استان مازندران
شهر بابلسر
محل تحصیل مازندران
مقطع تحصیلی کارشناسی
توضیحات

فاقد توضیح