تئوری مدیریت

اطلاعات کتاب درخواستی

عنوان کتاب تئوری مدیریت
نویسنده دکتر جلیلیان
استان مازندران
شهر بابلسر
محل تحصیل مازندران
توضیحات

فاقد توضیح