آنالیز عددی مدرسان شریف

اطلاعات کتاب درخواستی

عنوان کتاب آنالیز عددی مدرسان شریف
نویسنده فرقانی- دهکردی
استان مازندران
شهر بابلسر
محل تحصیل مازندران
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
توضیحات

فاقد توضیح