کتاب‌ها فروشیدانشگاهیمازندرانبابل The study skills book

The study skills book

4 ماه قبل

24000 تومان

نویسنده:  
سال انتشار:1397 
استان: مازندران 
شهر: بابل 
وضعیت کتاب: در حد نو
قیمت روی جلد:35000 تومان 

توضیحات

این کتاب مربوط ب رشته های ادبیات و اموزش زبان انگلیسی در ترم اول است .

 

فاطمه زهرا سماکوش

به اشتراک بگذارید

کتاب‌های مرتبط
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
1 ماه قبل
مدیریت مالی
1 ماه قبل
شهر: بابل
12000 تومان
اقتصاد خرد تست
1 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابل
15000 تومان
اقتصاد خرد
1 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابل
3500 تومان
راهنمای مسائل اقتصاد خرد
1 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابل
4500 تومان
اقتصاد کلان
1 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابل
16000 تومان