کتاب‌ها درخواستیمازندرانآمل روش های تحقیق در علوم اجتماعی

روش های تحقیق در علوم اجتماعی

5 روز قبل

نویسنده:  
مترجم:رضا فاضل 
استان: مازندران 
شهر: آمل بابلسر 
مقطع: کارشناسی 

توضیحات

فاقد توضیح

 

به اشتراک بگذارید

کتاب‌های مرتبط
امار در اقتصاد و بازرگانی
2 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
آمار در اقتصاد بازرگانی جلد اول
4 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
آمار در اقتصاد و بازرگانی جلد اول
4 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
اصول حسابداری ۲
22 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
اصول حسابداری ۲
23 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
english for the students of chemistry
5 روز قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر