کتاب‌ها فروشیدانشگاهیبوشهربندر بوشهر رسم فنى عمومى

رسم فنى عمومى

10 ماه قبل

9000 تومان

نویسنده:  
سال انتشار:1391 
استان: بوشهر 
مقطع: کارشناسی 
وضعیت کتاب: در حد نو
قیمت روی جلد:13500 تومان 

توضیحات

فاقد توضیح

 

به اشتراک بگذارید

کتاب‌های مرتبط
آمار و احتمال مقدماتى
10 ماه قبل
شهر: بندر بوشهر
3200 تومان
تاریخ تحلیلى صدر اسلام
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر بوشهر
4000 تومان
رسم فنى و نقشه کشى جامع عمران
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر بوشهر
6000 تومان
انسان طبیعت معمارى
10 ماه قبل
شهر: بندر بوشهر
11000 تومان
استاتیک مکانیک بردارى براى مهندسان
10 ماه قبل
شهر: بندر بوشهر
17000 تومان