کتاب‌ها درخواستیدانشگاهیاصفهانشاهین شهر حقوق اساسی سازمانهای دولتی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی

2 هفته قبل

نویسنده:  
مترجم:حسن خسروی 
انتشارات:خرسندی 
سال انتشار:1397 
استان: اصفهان 

به اشتراک بگذارید

کتاب‌های مرتبط
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
2 هفته قبل