کتاب‌ها فروشیدانشگاهیبوشهربندر بوشهر انسان طبیعت معمارى

انسان طبیعت معمارى

10 ماه قبل

11000 تومان

سال انتشار:1390 
استان: بوشهر 
مقطع: کارشناسی 
وضعیت کتاب: متوسط
قیمت روی جلد:18500 تومان 

توضیحات

فاقد توضیح

 

به اشتراک بگذارید

کتاب‌های مرتبط
آمار و احتمال مقدماتى
10 ماه قبل
شهر: بندر بوشهر
3200 تومان
تاریخ تحلیلى صدر اسلام
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر بوشهر
4000 تومان
رسم فنى و نقشه کشى جامع عمران
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر بوشهر
6000 تومان
استاتیک مکانیک بردارى براى مهندسان
10 ماه قبل
شهر: بندر بوشهر
17000 تومان
رسم فنى عمومى
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بندر بوشهر
9000 تومان