کتاب‌ها فروشیدانشگاهیمازندرانبابلسر الکترومغناطیس مهندسی جلد اول

الکترومغناطیس مهندسی جلد اول

6 ماه قبل

15000 تومان

نویسنده:  
انتشارات:پارسه 
سال انتشار:1393 
استان: مازندران 
شهر: بابلسر 
مقطع: کارشناسی 
وضعیت کتاب: در حد نو
قیمت روی جلد:26000 تومان 

به اشتراک بگذارید

کتاب‌های مرتبط
الکترومغناطیس مهندسی جلد دوم
6 ماه قبل
شهر: بابلسر
10000 تومان
الکترومغناطیس
6 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
20000 تومان
تجزیه و تحلیل سیستم ها
6 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
20000 تومان
سیستم های مخابراتی
6 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
25000 تومان