خرید کتاب دست دوم در گرگان | کمپ کتاب

تشریح مسایل مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها
7 ماه قبل
تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال مدارهای منطقی
7 ماه قبل
special english for the students of computer
7 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر، گرگان
6000 تومان
معماری کامپیوتر
7 ماه قبل
شهر: بابلسر، گرگان
9500 تومان
درس و کنکور کامپایلر کارشناسی ارشد
7 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر، گرگان
3000 تومان
مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
7 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر، گرگان
5500 تومان
مقدمه ای بر نظریه محاسبات
7 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر، گرگان
12000 تومان
زمانی که باد بوزد
7 ماه قبل
نویسنده:
شهر: گرگان
25000 تومان