بلاگ معرفی کتاب چهل نامه کوتاه به همسرم

چهل نامه کوتاه به همسرم

3 ماه قبل 1

کتاب “چهل نامه ی کوتاه به همسرم” به قلم نادر ابراهیمی نویسنده ی خوش ذوق معاصر …
نادر ابراهیمی در این کتاب در قالب نامه های کوتاه که خطاب به همسرش نوشته شده سعی کرده راجع به تمامی مسائل زناشویی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی و… صحبت کند و در قالب آن نامه ها همسر خود را تحسین کند و با ثبت نقاط قوت همسر و نقاط قوت زندگی مشترکشان تجربیات ثمربخش زندگیشان را ثبت و در اختیار همگان قرار دهد …
این کتاب سرشار از ابراز عشق و احساس در قالب یادداشت و نامه، همچنین بیان نکات فوق العاده ی کاربردی در زندگی مشترک زناشویی و زندگی اجتماعی افراد است .