بلاگ معرفی کتاب مغازه خودکشی

مغازه خودکشی

5 ماه قبل 1

مغازه خودکشی اثری از ژان تونی با مضمون کمدی سیاه است
داستان اعضای خانواده ای است که مغازه ای را اداره میکنند که در آن ابزار و وسایل خودکشی فروخته میشود و مشتریان را برای خودکشی راهنمایی میکنند
فضا به گونه ای است که همه ی افراد در آن دوران منفی نگر اند و همه مشتاق مرگ و خودکشی هستند
اعضای این خانواده یک قانون دارند و آن این است که حق خودکشی ندارند و از این بابت ناراحت اند بجز پسر کوچک خانواده که دیدگاه جدیدی دارد و بدون تلاش برای مبارزه با بقیه داستان را تغییر میدهد……
این کتاب دیدگاه گاه جدیدی از زندگی به ما میدهد و نشان میدهد چگونه بدون مبارزه با نظرات اشتباه بقیه میتوان انها را تغییر داد.

ترجمه احسان کرم ویسی
تعداد صفحات ۱۱۴
انتشارات نشر چشمه