بلاگ معرفی کتاب عامه پسند_چارلز بوکوفسکی

عامه پسند_چارلز بوکوفسکی

3 ماه قبل 3

خوبیِ مستی این است که آدم هیچ وقت یُبس نمی شود . بعضی وقت ها یاد کبدم می افتم . ولی کبدم هیچوقت حرف نمی زد . نمیگفت (بس کن ، داری منو میکشی .من هم دارم تورو میکشم!)
اگر کبد هایمان سخنگو بودند دیگر انجمن الکلی های ناشناس نداشیم .
به نظر بنده بوکوفسکی در این کتاب در ساختن شخصیت اصلیِ داستان شاهکاری خارق العاده از خود به جا گذاشته ، شخصیتی که از زمینُ زمان خسته است اما هرچقد هم که دنیا با او بد تا میکند برخلاف میل باطنی اش باز هم به زندگی ادامه می دهد . کتابی پر از جملات زیبا اما با داستانی نه چندان جذاب حداقل برای من !