خرید کتاب های دست دوم عادل آذر | کمپ کتاب

امار وکاربردهای ان در مدیریت(جلداول)
6 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
6500 تومان
کاربرد تحلیل اماری چند متغیره در مدیزیت
6 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
15000 تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت
6 ماه قبل
نویسنده:
شهر: بابلسر
6600 تومان
آمار و کاربرد آن در مدیریت
7 ماه قبل
نویسنده:
شهر: تهران
12000 تومان