بلاگ معرفی کتاب دوستش داشتم

دوستش داشتم

3 ماه قبل 0

دوستش داشتم کتابی از آناگاوالدا است
پدر و مادر آنا گاوالدا در دوران کودکیش از یکدیگر جدا شدند و به دنبال معشوقه های خود رفتند
او در این کتاب دیدگاه جدیدی از عشق را بیان میکند
داستان این کتاب راجب زنی است که همسرش او و بچه هایش را رها کرده و…

*انگار می خواستم چهل و دو سال سکوت رو تلافی کنم.چهل و دو سالی که خاموش مانده بودم و همه چیز را فقط به خودم گفته بودم.چندی پیش تو چه می گفتی؟که ساکت بودن من توهین آمیز است،هممین را گفتی؟دردناک است،اما می توانم درک کنم می توانم ایرادهایی را که از من می گیرند بفهمم.می توانمآن ها را درک کنم،اما میل ندارم از خودم دفاع کنم.وانگهی مسئله درست همین است…اما توهین آمیز بودن،نه قبول ندارم.شاید به نظر تو عجیب بیاید و باور نکردنی اما من فکر می کنم سکوت من بیش تر از روی کم رویی است.به اندازه کافی خودم را دوست ندارمکه چندان اهمیتی به حرف هایم بدم.می گویند اول هفت بار زبان را در دهانت بچرخان بعد دهانت را باز کن.برای من یک بار چرخاندن هم زیاد است.من دیگران را دلسرد می کنم…پیش از آن که با ماتیلدا آشنا شومخودم را دوست نداشتمو حالا از آن موقع هم کم تر دوست دارم.فکر می کنمبه خاطر این،سخت و تلخ شده ام…