خرید کتاب دست دوم در خوزستان | کمپ کتاب

مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
2000 تومان
حل تشریحی تمرینها نظریه زبان ها و ماشین ها
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
3000 تومان
معماری کامپیوتر
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
7000 تومان
سیستم عامل
13 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
12000 تومان
طراحی الگوریتم
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
16000 تومان
ساختمان داده ها
13 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
16000 تومان
ساختمان های گسسته
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
طراحی الگوریتم
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
16000 تومان
پایگاه داده ها
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
نظریه زبان ها و ماشین ها
13 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
معماری کامپیوتر
13 ساعت قبل
شهر: بندر ماهشهر
12000 تومان
هوش مصنوعی
14 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
4000 تومان
اصول مهندسی اینترنت
14 ساعت قبل
نویسنده:
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
سوالات ارشد کامپیوتر دولتی تمامی گرایش ها
14 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
3000 تومان
مجموعه سوالات ارشد کامپیوتر دولتی
14 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
4000 تومان
سوالات ارشد کامپیوتر دولتی و ازاد
14 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
14000 تومان
مدارهایی منطقی
14 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
9000 تومان
ساختمان داده ها
14 ساعت قبل
شهر: بندر امام خمینی
8000 تومان
نظریه زبان ها و ماشین ها
10 ماه قبل
شهر: دزفول
11900 تومان
زیست شناسی پیش دانشگاهی ۲
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: اندیمشک
25900 تومان
زیست شناسی پیش دانشگاهی ۱
10 ماه قبل
نویسنده:
شهر: اندیمشک
19600 تومان
فارسی عمومی
10 ماه قبل
شهر: دزفول
21000 تومان
ذهن خالی
10 ماه قبل
شهر: اهواز
38000 تومان
گاج نقره ای کنکور
10 ماه قبل
شهر: بندر ماهشهر
50000 تومان